Правилата на #ManOwaR са в процес на разработване.