В памет на загиналте войни от 6-та пехотна дивизия. Все пак били сме от една и съща страна пък и във войната рядко има добри и лоши.

"War is continuation of politics by other means"

Назад