Така започна всичко... 11.06.2003 Централна Гара град. София. Кой недопил, кой недоспал, кой недо.... Всичко бе изоставено в името на каузата. 24 часа по-късно забихме знамето на немска територия. Германия никога вече няма да бъде същата.

 

Назад