Гус'ин Бакалов временно е оставил меркантилните си домогвания и в спонтанен пристъп на патриотизъм гордо развява... нациолналния атрибут.

 

Назад