Snake, не си дава почивка от работа дори далеч от родината. В момента размишлява върху въпроса кое ли от тези ще е сложено като новият смъртоносен снайпер в следващия експанжън на Counter Strike.

Назад